Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев не вижда как КТБ може да бъде спасена. Той заяви това в студиото на „Здравей, България” по Нова ТВ.

„Странното е, че до момента нямаме информация колко са гарантираните влогове в КТБ”, отбеляза Данев.

Данев коментира, че не трябва да се използват публични средства за спасяване на банките, а те сами трябва да намират собствени средства.

„Тази банка е работила при много лоши бизнес практики. При тези огромни обезценявания на кредитите трябва да се види каква е капиталовата адекватност”, заяви Димитров.

„Излезлите вчера данни показват, че от 2011 г. не е имало абсолютно никакъв банков надзор в КТБ”, каза финансистът Кольо Парамов. Според него са се приемали фиктивни отчети, без контрол, без проверка, без извадки, без никаква банкова професионална чест по отношение на точността, защото КТБ е „банка, а не конюшня”.

По думите му е абсурдно на 30 май да има 48 млн. лв. просрочени лихви и главници, един месец след това да има 95 млн. лева, а 120 ден по-късно да има 4,200 млрд. лв. „Абсурдно е да се докаже, че 76% от кредитите са необезпечени”, допълни още експертът.

Парамов се съмнява дали дупката в КТБ е в размер на 4 милиарда и 200 милиона лева, защото има разлика по отношение на схемата. „Вкарването на израза обезценка е пълно фалшименто по отношение на старата практика по отношение на надзора”, допълни той.

Проф. Валери Димитров, който е бивш председател на Сметната палата, обясни, че обезценка означава, че реалната стойност на един кредит не е тази, която е по номинал, а е много по-ниска поради това, че или липсва обезпечение, или то е недостатъчно, или платежоспособността на длъжника е много ниска.

По думите му е необходимо да се даде дългосрочен заем на фонда за гарантиране на депозитите, зада се гарантира, че банките няма да бъдат обект на спекулативни атаки.

Тримата експерти коментираха и ситуацията в дъщерната на КТБ ТБ “Виктория”. Според тях продажбата на активи от финансовата институция е било откровена ликвидация. “Най-естественото нещо бе КТБ да продаде дяловото си участие в нея и да тя бъде оздравена и нещата да приключат”. Продаването на кредити обаче е убиване на банката”, каза Димитров.