Кабинетът упълномощи финансовия министър Петър Чобанов да подготви поемането на нов дълг от международните пазари, съобщиха от правителствената пресслужба.

Чобанов ще предприеме действияя по подготовката на емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари.

Поемането на външен държавен дълг е предвидено в Закона за държавния бюджет и се обуславя от необходимостта за рефинансиране на падежиращ се през 2014 г. дълг от предходни години, както и за префинансиране на падежиращите на 15 януари 2015 г. глобални облигации в размер на 1,086 млрд. щатски долара, емитирани през 2002 г.

В бюджета за тази година е записано, че максималният размер на държавния дълг към края на годината не може да надвишава 18 млрд. лв. Максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 4,4 млрд. лв.

Според бюджета, максималният размер на нов външен дълг може да е до 3,9 млрд. лева или тяхната равностойност в друга валута.