Правителството на Бойко Борисов е вдигнало прогнозата за риска от загуба на европейски средства до 220 млн. евро в края на годината. Това е с около 30 млн. евро повече спрямо разчетите, направени от служебното правителство на Георги Близнашки, сочат данните, с които Mediapool разполага.

Причината за влошаването на прогнозата е плоската финансова корекция по оперативна програма “Околна среда”, за която няма да има време да бъде усвоена до края на годината, както и повишаване на оценката за загуба на средства по програма “Регионално развитие”.

Ако правителството на Борисов не успее да минимизира риска, загубата на средства ще е най-голямата за изминалия програмен период 2007 – 2013 г.

До момента най-голямата загуба на евросредства беше през миналата година – 62.8 млн. евро.

“Свикнали сме с мисълта, че загуба на средства ще има, имам анализ на риска до ниво евроцент, но няма да обявя число, за да не настане демотивация сред чиновниците”, каза вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев пред бТВ. По думите му правителството ще работи за това тази година да приключи с колкото се може по-малка загуба на средства и за размразяването на парите по програма “Регионално развитие” до края на годината или в първите дни на 2015 г.

Без риск от загуба на средства в края на годината са само три програми – “Транспорт”, “Конкурентоспособност” и “Човешки ресурси”.

По оперативните програми “Административен капацитет” (ОПАК) и “Техническа помощ” рискът е сведен до минимум, като управляващите органи на двете програми са обещали да няма загуба на средства в края на годината. По оценка на Европейската комисия рискът по ОПАК беше за около 7 млн. евро. На около 2.7 млн. евро беше определен рискът от загуба на средства по програма “Техническа помощ” по време на служебното правителство на Георги Близнашки.

Най-проблемна е Програмата за селските райони

Най-проблемната и с най-голям риск от загуба на средства се очертава Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Оптимистичните прогнози при нея са, че ще бъдат загубени около 73.6 млн. евро, а песимистичните се оценяват на над 100 млн евро.

Най-големият риск обаче остава сертифицирането на направените разходи за над 1.6 млрд. лв. през изминалата година. Причината е, че все още не е избран одитор, защото компанията “Гран Тортън” обжалва процедурата, обявена от служебното правителство. “Гранд Тортън” не бе поканена в поръчката с пряко договаряне.

По програма “Рибарство” рискът от загуба на средства се оценява на около 6.6 млн. евро.

По “Околна среда” губим пари заради завода за боклука на София

Заради забавеното изпълнение на завода за боклука на София рискът от загуба на средства по оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) в края на годината се оценява на близо 82 млн. лв., коментираха евроексперти пред Mediapool.

България обаче ще поиска от Европейската комисия да бъде направена отсрочка в усвояването на тези средства заради форсмажорни обстоятелства – прекалено дългото обжалване на процедурата по избор на изпълнител на завода за отпадъци на София.

Рискът от загуба на пари по ОПОС обаче се е повишил през ноември, заради финансовата корекция от 156 млн. лв. Тези пари не се губят, а се дава възможност на България да ги усвои, като до края на тази година това трябва да стане за около 30 млн. евро, твърдят евроексперти. В същото време обаче времето е прекалено малко, за да бъдат оползотворени тези средства и има риск да ги загубим.

Другият нерешен въпрос остава с признаването на ДДС като допустим разход по водните проекти, което също създава риск от увеличаване на размера на загубените средства в края на годината.

С 20 млн. евро е завишена прогнозата по “Регионално развитие”

С около 20 млн. евро е завишена прогнозата за риска от загуба на средства по оперативна програма “Регионално развитие”. По времето на служебното правителство оценката беше за 18 млн. евро загуба, докато в момента се оценява на около 38 млн. евро, сочат данните, с които Mediapool разполага.

Причина са спрените плащания по две от осите на програмата – за градско възстановяване и за туризъм. Заради извършваните допълнителни проверки по тях, не се одобряват достатъчно суми за плащане, за да се минимизира риска.