Правителството отмени решение на кабинета “Орешарски” за промяна на концесионния договор за ски зоната в Банско с “Юлен”, с която дружеството щеше да се уточни и така да се увеличи площта на защитената територия, която може да се ползва за ски съоръжения, а концесионерът да плаща с 50 процента по-висока такса на държавата за ползването на земите й.

Взетото неприсъствено от тогавашния Министерски съвет решение в периода 4-6 август 2014 възлагаше на екоминистъра да сключи с “Юлен” допълнително споразумение за промяна на договора за концесиониране на част от Национален парк “Пирин” за строеж и експлоатация на ски зона с център Банско.

Тогавашният вицепремиер в оставка Даниела Бобева отказа да даде подробности за допълнителното споразумение, само обяви, че концесията се привеждала в съответствие с изискванията на законодателството, включително промените от 2012 г. и дефинирането на площта, която е обект на концесията. От концесионера пък обявиха тогава, че ще плащат с 50% по-висока концесионна такса. Решението било взето след десет проверки на документацията и обектите в ски зоната от Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, МОСВ, Дирекцията за национален строителен контрол и Върховната административна прокуратура, обясниха тогава от “Юлен”.

Решението е подписано от членовете на Министерския съвет в 12 без една, преди да приключи мандатът на правителството “Орешарски”, коментира в сряда след заседанието на кабинета министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. “Неприсъствено, на коляно, решението бива подписано от членовете на МС и от министър-председателя”, допълни тя.

Според нея, неприсъствено взетото решение не е съобразено с разпоредбите на действащото законодателство и по същество не са извършени всички необходими анализи и фактически проверки по отношение на договора за концесия, поради което трябва да бъде отменено още на първото заседание на правителството след оформянето на акта.

Докладът на тогавашния министър Станислав Атанасов не е съгласуван с юридическия екип на Министерството на околната среда, обясни Василева.

Предстои създаването на междуведомствена работна група, която да разгледа проблемите, свързани с изпълнението на договора, и да предложи варианти за разрешаването им. В групата ще влязат представители на администрацията на МС, на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на младежта и спорта, на образованието и науката, на икономиката, на туризма, ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Тази работна група да извърши необходимите анализи, да изясни неточностите, да конкретизира текстовете на договора с концесионера, да извърши необходимите анализи и върху прилаганата методика за изчисление на концесионното възнаграждение и до 15-и февруари да излезе с предложение за решение, обясни Ивелина Василева.

Това ще е поредната работна група, занимаваща се с проблемите със ски концесията в Банско. През ноември 2013 г. министърът на околната среда Искра Михайлова от ДПС обяви, че събира становища от институциите за актуализацията на концесионния договор. Трябваше също така да се уточни дали има съвпадение между устройствения план, по който е сключен договорът, и заснетото през 2010 г. разминаване на границите.

Още тогава екологични организации предупредиха, че актуализиране на концесията ще представлява узаконяване на нарушенията в ски зоната.

През февруари 2014 прокуратурата установи, че част от пистите и съоръженията в ски зоната са строени в нарушение през годините, но “Юлен” няма да бъде наказана заради “изтекъл давностен срок, в който няма образувано административно наказателно производство.”