Правителството реши да изплати общо 6500 евро по две загубени дела пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. И в двата случая става дума за гафове на съдебната власт.

Първото дело е образувано по жалба на Стела Николова и нейния адвокат Йорданка Вандова заради пълната липса на публичност на съдебното производство във Върховния административен съд (ВАС).

Стела Николова е завела дело срещу МВР заради уволнението й. ВАС обаче не предоставил достъп на нейния адвокат Вандова до делото, а жалбоподателката не е имала възможност дори да прочете мотивите на решението.

Европейският съд приема, че наличието на класифицирани документи по делата не може да оправдае автоматичното засекретяване на производството. Съдът смята, че не е намерен балансът между принципа на публичност на правораздаването и необходимостта от защита на обществения интерес.

Присъденото обезщетение за неимуществени вреди е в размер на 2400 евро, а за разходи и разноски – 1000 евро.

По втория случай жалбоподатели са Атанас и Николай Дуралийски. В техния казус става дума за погазване на принципа на състезателност в съдебния процес. По тяхно дело Софийският апелативен съд е отказал да приеме като доказателство по делото им сключен от тях договор за застраховка. На първа инстанция договорът е приет като доказателство. Причината за отказа, е че те не са представили копие от контракта.

Правителството ще им плати общо 2300 евро за неимуществени вреди и 800 евро за разходи по делото.