Бюджет 2014 ще осигури финансиране на приоритетни за правителството области – инвестиционни програми за икономически растеж и устойчиво развитие на регионите, програми за развитие на образованието, здравеопазването и социалните потребности на нацията и ще осигури силна финансова позиция в момент на повишена несигурност в международната икономика. Това заяви в доклада на парламентарната икономическа комисия нейният председател Алиосман Имамов за бюджета на държавата за следващата година, който ще бъде подложен на дебат на първо четене, предаде БГНЕС.

В бюджета за следващата година са заложени следните параметри по консолидираната фискална програма: приходи – 30 886 млн. лв. (37,9% от БВП);разходи – 32 358,3 млн. лв. (39,7% от БВП при ограничение от 40% от БВП), дефицит от 1,8% от БВП, който в номинално изражение е 1 472,3 млн. лв.

Прогнозата за реалния икономически растеж за 2013 г. е ревизирана от 1,8% на 0,6%, а целта за бюджетното салдо по КФП е променена от дефицит в размер на 1,3% от БВП до 2% от БВП, отчитайки очакваното неизпълнение на приходите по държавния бюджет и необходимостта от допълнителни разходи за разплащане с бизнеса и за допълнителни мерки за социална защита.

Растежът на БВП за 2014 г. се очаква да достигне 1,8% в реално изражение. В периода 2015–2016 г. се очаква ускоряване на икономическия растеж от 2,9% до 3,4%, като основен ще е приносът на вътрешното търсене. В периода 2014-2016 г. предвиденото салдо по КФП е съответно дефицит в размер на 1,8% от БВП за 2014 г., 1,5% от БВП за 2015 г. и 1,1% от БВП за 2016 г. През 2014 г. се предвижда дългът да възлезе на 18,0 млрд. лв., което е изменение от 3,4 млрд. лв. спрямо очакваното ниво на държавния дълг към края на 2013 г.

Запазва се нивото на минималния размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. от 4,5 млрд. лв. През 2014 г. средногодишната инфлация се очаква да бъде 1,8%, след което слабо да се ускори до 2,1-2,2% в периода 2015-2016 г. Преките чуждестранни инвестиции за 2014 г. в процент от БВП се предвижда да бъдат в размер на 4.1%.