Българският съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) Здравка Калайджиева е решила да не се възползва от удължения си мандата и ще напусне институцията на 1 март 2015 година.

Тя встъпи в длъжност на 1 май 2008 г. с първоначален 6-годишен мандат, който тогава можеше да бъде повторен. Условията междувременно се промениха и мандатът на съдиите в ЕСПЧ стана еднократен 9-годишен.

“Самата идея на мандатността е да ограничи във времето упражняването на властови функции от един и същи човек. Ангажиментът, който поех при встъпването си в длъжност като съдия, беше за 6-годишен мандат. Не съм имала намерение да кандидатствам за втори мандат и не се чувствам задължена да приема удължен до девет години ангажимент. Към 1 март 2015 години професионалната ми дейност ще навърши 40-години, а последните 6 години бяха изключително натоварени и напрегнати. Считам това време за достатъчно. Човек трябва да знае и кога да приключи професионалния си път”, коментира Калайджиева, цитирана от сайта “Правен свят”.

Заради оставката на съдия Калайджиева България вече е поканена от ЕСПЧ да представи до 15 декември тази година листа от трима равностойни кандидати за съдии, които съответстват на изискванията на Конвенцията и ПАСЕ.

България трябва да проведе избора на тримата кандидати по реда на наредба на правосъдното министерство, приета през 2007 година. Допреди това българските съдии в ЕСПЧ се избираха по изключително непрозрачен начин.

Сега те трябва да се излъчат след конкурс пред комисия, формирана от представители на Софийския университет, съдебната гилдия, неправителствени организации и експерти на двата официални езика – английски и френски. Поради малкото време процедурата трябва да бъде започната от служебния министър на правосъдието Христо Иванов.