Поставянето на първата електронна гривна на осъдено на пробация лице вече е факт. Предстои да бъде монтирано и второто устройство на лице с наложена пробационна мярка „Ограничения в свободното придвижване”.  Двете лица са осъдени за престъпления по чл. 343 „б“ и „в“ от НК /шофиране в нетрезво състояние и шофиране без свидетелство за управление/.
Поставянето на електронните гривни е в изпълнение на проект „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с Европейските стандарти и система за електронен мониторинг”, финансиран от Норвежки финансов механизъм с 598 886 евро. Бенефициент е Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието.
Целта на иновативния проект е внедряването на системата за електронен мониторинг, като се предвижда за две години електронното наблюдение да обхване 180 правонарушители – осъдени на пробация или условно предсрочно освободени. Устройствата могат да бъдат поставени само на лица, които са изразили доброволно писмено съгласие  за това.
Вече всички началници на затвори и началници на областни служби „Изпълнение на наказанията“ са преминали през обучения. В рамките на проекта, с цел запознаване с технологията за електронен мониторинг, функционалните възможности, принципите на работа и начина на прилагане на системата, се обучават магистрати и представители на МВР.
Успоредно с пилотното въвеждане на системата за електронен мониторинг, предстои да се изготви анализ на настоящата законодателна рамка в тази насока и да бъдат предложени изменения в действащото законодателство.