Главната инспекция по труда и Националната агенция по приходите подготвят съвместна кампания за ограничаване на нерегламентираната заетост чрез полагане на труд на пълен работен ден при договор за непълен, съобщиха от ГИТ. От приходната агенция са избрали над 2000 предприятия, в които голяма част от персонала е нает на непълен работен ден без икономическа логика за това.

В следващите две седмици всяко от тези предприятия ще получи писмо, че е поставено под наблюдение заради риск за укриване на данъци и осигуровки чрез договаряне на по-кратък работен ден и съответно по-ниско възнаграждение от реално получаваното. Ако няма промяна в поведението на фирмите по отношение на сключените договори, ще последват съвместни проверки на инспекторите по труда и на данъчните инспектори.

От 2012 г. инспекторите по труда имат право да обявяват трудови договори, сключени за част от законоустановеното работно време, за договори за работа с нормална продължителност, когато се установи полагане на труд извън установеното работно време, без да са налице условия за извънреден труд.

През 2013 г. са установени 146 случая на преминали на пълно работно време работници и служители след намесата на Главна инспекция по труда. От началото на 2014 г. до края на юли случаите са 46. Най-често нарушенията са в ресторантьорството, търговията на дребно, строителството, в производството на облекло и на хранителни продукти.

Установяването на полагане на труд на пълен работен ден при сключен договор за непълен е доста трудно, особено без съдействието на работниците и служителите, които обикновено отказват да помагат на инспекторите по труда. В тези случаи се налагат няколко последващи проверки, за да бъде доказано безспорно, че работникът или служителят редовно полага труд на пълен работен ден.

Очакванията са чрез съвместните проверки с инспекторите на НАП ефективността при доказването на това нарушение да се увеличи.

От ГИТ напомнят още на работниците и служителите, че чрез съгласието си да сключват писмени трудови договори за непълен работен ден и срещу по-ниско от реално получаванoто възнаграждение те губят и социални права.