Ръководството на Здравната каса не държи непременно на законовите текстове, предложени от Здравното министерство, според които финансовата институция ще покрива само лекарства, за които фирмите производители са дали отстъпки. Това съобщи председателят на Парламентарната здравна комисия д-р Нигяр Джафер, като допълни, че няма да се допусне отлив на лекарства от страната ни, особено когато те се отнасят за онкоболни пациенти.

Междувременно производителите на генерични лекарства изразиха безпокойството си от така предложените промени, като уточниха, че те може да доведат до проблеми и трябва да се подхожда изключително внимателно и отговорно по отношение на въпроса с отстъпките при лекарствените продукти.

Законовите промени, които се отнасят до отстъпките на лекарствата, най-вероятно ще бъдат преформулирани, уточни д-р Джафер.

„Опитът досега показва, че ние достигнахме до един парадоксален ефект. На принципа „дайте да дадем, намалете цените” стигнахме дотам да има паралелен износ на лекарства, които са внесени в България, а след това се изнасят. Защото цените на производител са най-ниски. И оттегляне от българския пазар на около 400 продукта, което няма как да не ни накара да направим определени изводи. Всичко това трябва да се анализира и действията да са адекватни. Аз очаквам да се намери баланс между интересите на пациентите, на първо място, и след това на фирмите, които се занимават с лекарствена търговия”, обясни д-р Джафер.

Председателят на здравната комисия увери, че никой няма да позволи да се стигне до липса на лекарства.

„Днес имах разговори със Здравната каса. Те са готови на компромисни варианти. Не държат на този текст конкретно, с уговорката, че ако се приложат гъвкави форми на договаряне, веднага ще отпаднат поне изискванията. Другото, което е – за всеки продукт конкретно спадане на цената”, посочи д-р Джафер.

Опасенията, че някои фирми ще изтеглят медикаментите си от пазара, здравният министър д-р Таня Андреева коментира с твърдението, че по света има практики, при които цените се намаляват със закон. Тя даде пример с Гърция, където цените на оригинални препарати са намалени няколко пъти. Там една единствена фирма се е оттеглила от пазара и след шест месеца отново се е върнала, посочи Андреева.