Задължително в училищата и в детските градини да има психолог и педагогически съветник

В законопроекта за предучилищното и училищното образование заложено задължително в училищата и в детските градини да има психолог и педагогически съветник, тъй като сега, за съжаление, тези специалисти не достигат. Това каза пред журналисти Милена Дамянова - председател на Комисията по образованието и науката в Народното образование, в коментар за зачестилите случаи на насилие сред учениците. Дамянова е сред народните представители от ГЕРБ, които са вносители на законопроекта.

Проектозаконът предвижда да има и екип от специалисти, които да работят с децата, имащи различни трудности в поведението, каза Дамянова. Тя обясни, че идеята е да има и социални работници, за да се изследват причините за поведението на децата и учениците. След това ще се прави план за работа с тях, за да има резултат от предприетите мерки.

В законопроекта има глава, наречена „Подкрепа за личностно развитие”, тъй като вносителите от ГЕРБ смятаме, че дисциплината в училище, психоклиматът, както и различните прояви и форми на агресия в училищата и в детските градини имат своите причини, посочи Милена Дамянова.

Тя каза, че в проекта на закона за училищното образование са предвидени и наказания или т.нар. санкции, като е записано обаче, че те ще се прилагат в краен случай, когато са изчерпани всички останали заложени мерки и методи. „Вече, когато е работено дълго време с децата и с учениците, въпреки че е сформиран екип и са предприети всички методи на т.нар. позитивна дисциплина, са предвидени и санкции”, обясни Дамянова.

По думите й те не са по-различни от съществуващите сега санкции, но отбеляза, че вносителите на законопроекта не наблягат на санкциите, а на позитивната дисциплина и на работата с децата и с учениците. Сега им се налагат наказания, без да се знае конкретната проява на какво се дължи", заяви председателят на образователната комисия.

Попитана не е ли добър вариант, както беше предложено преди години в законопроекта на правителството на Сергей Станишев, учениците да полагат обществено-полезен труд, като наказание, Дамянова попита риторично журналистите - трудът наказание ли трябва да бъде за децата.