Премахването на таксите за роуминг при използване на мобилни телефони в страните от ЕС може да се забави, от което биха спечелили европейските телекомуникационни оператори за сметка на потребителите, съобщи EurActiv. Еврокомисарят по цифровите технологии Нели Крус, чийто мандат изтича, превърна отпадането на плащането за роуминг в основен елемент на предложението си, наречено “Свързан континент”.

През юли тази година таксите за уеб браузинг бяха намалени наполовина, а цената на обажданията падна с една четвърт, което доближи ЕС до пълното премахване на таксите за роуминг.

През април евродепутатите приеха с голямо мнозинство, тези такси ще изчезнат напълно до 2016 г., с което бе даден стартът на законодателната процедура.

Сега обаче Италия, която е ротационен председател на ЕС, предлага нов проект, в който въобще не се споменава предложената от Европейския парламент дата 15 декември 2015 г.

Проектът, който най-вероятно ще бъде ревизиран, предвижда само постепенно редуциране на таксите за роуминг с цел постигане на “роуминг като у дома” (“roam like at home” – RLAH) – тоест, операторите да таксуват клиентите по основните им тарифи, независимо че в даден момент не се намират в държавата си.

В документа се казва, че първоначално предложената дата за въвеждане на RLAH, която попада под действието на преходни мерки и справедливо използване на лимити, трябва да бъде определена и е важен политически въпрос.

От 2007 г. досега таксите за роуминг бяха неколкократно орязани от Европейската комисия. Източници от телекомуникационния сектор казват, че отпадането на плащането на роуминг не подлежи на съмнение и е въпрос на време, но преждевременното премахване на приходоизточници би затруднило операторите да инвестират в по-бързи мрежи.

Реформата, предприета от Нели Крус в телекомуникационния сектор, цели да повиши конкурентноспособността му по отношение на САЩ и Азия, както и да накара големи оператори като френския Orange и британския Vodafone да инвестират в по-бързи мрежи.

Предложението, внесено от Италия, ще бъде дискутирано в четвъртък в Брюксел от национални експерти и най-вероятно ще претърпи промени, са заявили представители на ЕК.

Ключов елемент в реформата бе да се разчупят бариерите между пазарите, като продажбата на ефирни честоти в Европа се унифицира.

Крус беше предложила ЕК да има по-големи правомощия в координирането на графика за провеждане на търгове за честотния спектър в страните от ЕС, което да помогне на мобилните оператори да разширят дейността си през границите.

Новият проект предвижда по-ограничени права на ЕК, която да може само да предлага единен график, но окончателното решение да остава в ръцете на националните регулатори.

Операторите приветстваха мерките на Брюксел, които биха им помогнали да купуват честотен спектър из цяла Европа, но страните членки оказват съпротива, тъй като не искат да отстъпват контрола върху конкурсите, които са доходоносен източник на приходи от такси.