Европейската комисия (ЕК) откри наказателна процедура срещу България заради Корпоративна търговска банка (КТБ) и банка “Виктория”. Брюксел настоява за незабавно изплащане на гарантираните депозити до 100 000 евро и очаква отговор от българските власти до 15 октомври. Това става ясно от съобщение на ЕК, разпространено в четвъртък.

Причината за наказателното дело е неправилното въвеждане на европейска директива от 2009 г., която изисква изплащането на гарантираните депозити да стане в рамките на 20 дни, след като дадена банка видимо е изпаднала в несъстоятелност. Вложителите на КТБ и дъщерната й банка “Виктория” нямат достъп до парите си от 20 юни, когато банката беше поставена под специален надзор от БНБ.

Представители на ЕК бяха на посещение у нас преди около месец и настояха да бъде осигурен частичен достъп на вложителите до средствата им, което БНБ не направи. Голяма част от засегнатите заляха европейските институции с жалби заради бездействието на българските власти по случая и неспазване на европейското законодателство.

За опасността от наказателна процедура преди седмица предупреди финансовият министър в служебното правителство Румен Порожанов. 

Процедурата

Европейската комисия открива процедура за нарушение срещу България за неправилното транспониране на член 1, параграф 3 и член 10, параграф 1 от Директива 94/19/ЕО (Директивата относно схемите за гарантиране на депозити), както и за неспазване на принципа за свободно движение на капитали съгласно член 63 от ДФЕС, се казва в съобщението на ЕК.

Така ЕК изпълнява задължението си да следи за спазването на правото на ЕС от страна на държавите членки. “Комисията очаква да се предостави незабавен достъп на вложителите до сумата от банковия им депозит, на която имат право”, е посочено в съобщението.

ЕК изпраща официално уведомително писмо до България, което е първият официален етап на процедурите за нарушение. Крайният срок за отговор от българска страна е 15 октомври.

Три стъпки за изплащане на депозитите до 100 000 евро

Еврокомисията не е съгласна с трактовката на българските власти, че няма начин как хората да получат гарантираните им вложения до 100 000 евро.

Според ЕК при неправилно въвеждане на евродирективата относно схемите за гарантиране на депозити, е предвидена процедура от три стъпки, която гарантира, че хората могат да си получат тези пари до 20 дни.

Първата стъпка е компетентният орган да се увери, че депозит, който е дължим и платим, не е бил изплатен от кредитна институция. Втората е в срок от пет работни дни след това заключение, компетентният орган да определи дали съответната кредитна институция изглежда неспособна за момента, по причини, които са пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати депозити, които са дължими и платими и че не съществува близка перспектива тя да бъде в състояние да го направи. Съгласно последната стъпка, схемата за гарантиране на депозити трябва да е в състояние да изплати надлежно доказаните вземания на вложителите в рамките на 20 работни дни, след като компетентният орган е взел решение.

Съгласно българското законодателство на схемата за гарантиране на депозити се разрешава да изплати вземанията на вложителите към кредитна институция само ако Централната банка е отнела банковия лиценз на съответната институция. Директивата относно схемите за гарантиране на депозити не съдържа такова изискване, посочва ЕК.

“Неналичността на депозитите е достатъчна, за да се задейства схемата за гарантиране на депозити. В разглеждания случай депозитите са неналични от три месеца. Съгласно общите принципи на правото на ЕС, националните органи са длъжни да прилагат Директивата дори при наличието на противоречащи разпоредби в националното право”, смята ЕК.

Що се отнася до заложения в Договора принцип за свободно движение на капитали, наложеният от българските органи специален надзор над съответните банки изглежда представлява неоправдано и непропорционално ограничение на свободното движение на капитали, смята ЕК.

Брюксел отбелязва по-специално, че двете банки – КТБ и “Виктория” са били поставени под специален надзор с пълно преустановяване на плащанията и банковите дейности, въпреки че националното право позволява мерки с по-ниска степен на намеса, т.е. избор между пълно и частично преустановяване на плащанията и ограничаване на дейностите.

В допълнение Еврокомисията припомня, че правото на ЕС има преимущество пред националното право. Съответните разпоредби на Директивата относно схемите за гарантиране на депозити, които са безусловни, достатъчно ясни и прецизни, могат при определени условия да предоставят права на физически лица и предприятия.

За правоприлагането на тези права е възможно да бъдат предявени искове срещу съответните органи пред национален съд с цел да се получат плащания по отношение на неналичните депозити съгласно член 10, параграф 1 от Директивата относно схемите за гарантиране на депозити, смята ЕК.

БНБ без решение до края на ноември

КТБ и банка “Виктория” бяха поставени под специален надзор съответно на 20 и 22 юни. От тогава вложителите на двете банки нямат достъп до парите си.

В същото време БНБ непрекъснато отлага взимането на решение по случая очевидно изчаквайки парламентарните избори и формирането на ново правителство, защото без държавна намеса КТБ не може да бъде спасена, както обясниуправителят на БНБ Иван Искров. На 16 септември ръководството на БНБ реши да удължи срока за специален надзор на двете банки до края на ноември.

“Като се имат предвид тежките последици за домакинствата и дружествата, службите на ЕК поддържаха тесен контакт с българските власти през последните няколко седмици, за да помогнат за намирането на подходящо решение. Настоящото положение може да подкопае общественото доверие в схемата за гарантиране на депозити в България” и по тази причина Брюксел се намесва, е посочено в съобщението на ЕК.

В него се припомня, че целта на евродирективата относно схемите за гарантиране на депозитите е да бъдат защитени всички до гарантирания минимум от 100 000 евро независимо от това на кое място и в коя страна на ЕС се намират.