Европейската комисия одобри схема за предоставяне на ликвидност на българските банки на стойност 3,3 млрд. лева.

Механизмът ще предостави нужна и пропорционална ликвидност в контекста на външни за системата, небанкови обстоятелства, съобщиха от Европейската комисия тази сутрин, съобщава БГНЕС.

На 29 юни българските власти поискаха одобрение за схемата, която ще предостави кредитна линия на българския банков сектор на стойност 3,3 млрд. лева и представлява форма на държавна помощ. Целта е да се отговори на спекулативните атаки, случили се през миналата седмица. ЕК оцени предложението и прецени, че то е съвместимо с правилата на Единния пазар на ЕС.

Хоакин Алмуния, член на Европейската комисия, отговарящ за конкуренцията, приветства тази мярка за стабилизиране на българската банкова система.