Европейският парламент одобри бюджета на Европейския съюз за 2014 г. в сряда. Бюджетът е резултат на споразумение със Съвета след преговорите миналата седмица. Към бюджета бяха добавени 500 милиона евро за плащания, с което общият му размер в сравнение с първоначалния, предложен от Съвета, стана 135,5 милиарда евро. Размерът на ангажиментите възлиза на 142,6 милиарда евро, в съответствие с предложението на бюджетната комисия.

След преговори, продължили до миналия понеделник вечер, на 12 ноември бе постигнато съгласие да се реши проблемът с недостига в плащанията през текущата фискална година. Това беше предпоставка за ЕП да одобри Многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 година. Депутатите направиха възможно ЕС да започне първата година от новата МФР без дефицит. Многогодишната финансова рамка бе одобрена вчера.

Членовете на ЕП също така гарантираха, че ЕС ще компенсира жертвите на катастрофалните наводнения и суша през 2013 г. и че приоритетите на ЕП за 2014 г. в области като заетост, научни изследвания и иновации, управление на границите и хуманитарната помощ ще бъдат взети под внимание.

Депутатът Ане Йенсен, докладчик за бюджет 2014, описа резултата като „бюджет със строги икономии”, обръщайки внимание на факта, че той е почти с 6 на сто по‑нисък от тазгодишния. „Въпреки това, аз съм доволна, че успяхме да осигурим повече средства за политиките за растеж, за научни изследвания, образование и иновации и за хуманитарна помощ в Близкия изток”, добави тя.

Повече за работните места, научните изследвания, иновации и образование

Съветът се съгласи с исканията на ЕП за повече пари за борба с огромната младежка безработица в целия ЕС. Бюджетите за инвестиране в области на политиката, насочени към засилване на икономическия растеж, като научните изследвания („Хоризонт 2020″), програмата за цифровите технологии, малките и средни предприятия (COSME) и образование („Еразъм +”), също ще се увеличат значително, в сравнение с първоначалното предложение на Съвета.

Управление на границите, подкрепа за предоставяне на убежище и хуманитарна помощ за бежанците

ЕП също така спечели подкрепата на страните членки на ЕС за укрепване на Frontex — агенцията на ЕС за управление на външните граници и на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището. Европол — агенцията за правоприлагане — също ще бъде подкрепена, за да се справи с новите си задачи срещу киберпрестъпленията.

Парламентът осигури повече средства за спазване на международните задължения на ЕС в Близкия изток, чрез Агенцията на ООН за помощ и организация на работата за палестинските бежанци (англ. UNRWA) с оглед на увеличаването на броя на сирийските бежанци.

ЕП е съгласен с исканията на Съвета на ЕС за Кипър

Европарламентът от своя страна, се съгласи с желанията на държавите членки да увеличат финансирането за Кипър, което бе част от спасителния пакет, когато страната беше на ръба на неплатежоспособност.

Какво следва?

Съветът на Европейския съюз одобри Бюджет 2014 вчера, в рамките на Съвета по общи въпроси. Одобрението на ЕП на многогодишната финансова рамка вчера проправи пътя за окончателните гласувания по отделните програми на ЕС, много от които ще бъдат направени през тази седмица. Това е последната стъпка, позволяваща всички нови програми да стартират навреме — на 1 януари 2014 година.