Европейската прокуратура е сред основните приоритети на председателството

Създаването на Европейска прокуратура ще е сред основните приоритети в областта на правосъдието на българското председателство на Съвета на ЕС. Останалите са преговорите по проекта на Регламент за Евроюст, развитието на електронното правосъдие, Регламентът за електронната неприкосновеност, Директивата за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред, Регламентът за взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация.

Те бяха представени днес от министъра на правосъдието Цецка Цачева по време на изслушване в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в Европейския парламент. Изслушването е стандартна процедура в началото на всяко председателство, като първите български министри, които застанаха пред европейските депутати, са Цачева и МВР шефът работи Валентин Радев.

„Програмата на българското председателство е интензивна, предизвикателствата са съществени, но аз и моят екип сме убедени, че заедно ще намерим конкретни решения на комплексните въпроси. Ще търсим съгласието, необходимо в общ интерес за укрепване на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие“, заяви Цачева.

В своето изложение тя подчерта, че България застава начело на Съвета на ЕС в период, в който Европа и гражданите ѝ се нуждаят от повече стабилност, сигурност и солидарност. „Очакванията към Съвета са високи и ние съзнаваме своята отговорност. В областта на правосъдието и основните права и свободи на гражданите на ЕС ще работим съвместно с вас за намирането на общи решения. Стремежът ни е постигане на конкретни резултати за утвърждаването на силна и единна Европа посредством съгласие, конкурентоспособност и кохезия. Защото просперитетът и икономическото ни развитието се основават на нашия фундамент - зачитане на основните права и свободи и принципа на върховенство на правото“, каза още Цачева.

На въпрос на европейските депутати за разногласията в България за ратифицирането на Истанбулската конвенция българската правосъдна министърка изрази надежда, че дебатът в парламента ще се проведе скоро.

Попитана за предстоящото институционализиране на Европейската прокуратура, Цачева подчерта, че България, като един от инициаторите за създаването ѝ, ще работи приоритетно съвместно с ЕК за структурирането и функционирането на тази нова европейска служба и изграждането на отношенията ѝ с партньорските институции и служби. „Предвиждаме тази тема да  бъде предмет на дискусия в рамките на Неформалното заседание на министрите на правосъдието и вътрешните работи в София в края на този месец. Допълнително въпросите, свързани с институционализирането на Службата, ще бъдат детайлно разгледани по време на двудневна конференция през март 2018 г. в София“, каза тя.