Новата европейска директива 2013/34/ЕС предизвиква голямо раздвижване и заплашва да преобърне целият пазар на счетоводни услуги в България и по-скоро този на съставителите на финансови отчети. Най-интересното е, че директивата по никакъв начин не засяга съставителите на отчети. Защо тогава ще кажете, говорим за съставителите на отчети? Защото директива 2013/34/ЕС сериозно намалява предприятията, които подлежат на задължителен одит. За около 800-те одитори в България, членове на ИДЕС, ще останат много малко предприятия за одитиране, т.е. този пазар рязко ще се свие и конкуренцията ще се изостри и затова ИДЕС(най-вече в лицето на своя председател и няколко други членове на УС), са започнали офанзива за създаване на Институт на счетоводителите, в който да се слиза с изпити и само членове на института след това да могат да са съставители на отчети.

Тази активност е още от миналото лято и сондажите, които тогава извършваше част от ръководството на ИДЕС(трябва да кажем, че ИДЕС няма официална позиция по въпроса) за регулиране на счетоводната професия в България чрез изпити, срещнаха твърдия отпор на двете счетоводни организации в България – АССП(Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия) и ССБ(Съюза на счетоводителите в България). Тогава идеята, беше ИДЕС да създаде секция на съставителите на отчети към себе си и да провежда изпитите, като членовете на ИДЕС автоматично придобиват правата на съставители. Сега тази идея е изоставена(защото, ако съставителите влязат в ИДЕС, ще имат право на глас) и се прокламира създаването на Институт на счетоводителите, който не е ясно кой ще администрира и кой ще изпитва. За целта ИДЕС(или тези няколко човека от ръководството му, които са подели идеята), са привлекли ръководството на катедра „Счетоводство и анализ“ към УНСС да обоснове „научно“, защо е необходимо регулиране на професията, чрез изпити. Трябва да отбележим, че АССП и ССП( а и огромната част от редовите счетоводители), продължават твърдо да са против идеята.