България заедно с Италия и Гърция са единствените държави членки на ЕС, където повече от половината от хората не се чувстват граждани на Европейския съюз, става ясно от първите резултати от пролетното изследване на общественото мнение в ЕС “Евробарометър“, публикувани на сайта на службата.

Делът на запитаните, които са отговорили, че не се чувстват граждани на ЕС в България е 53 процента, в Италия – 50 процента, а в Гърция – 51 процента.

35 процента от гражданите на Европейския съюз имат положително отношение към Съюза, което е нарастване с 4 процентни пункта в сравнение с последното проучване през есента на 2013 г., става ясно от изследването. Анкетите за това изследване са правени веднага след изборите за Европейски парламент, отбелязват авторите.

Средният дял на гражданите на ЕС, които смятат, че гласът им има значение за вземането на решения в европейските институции (42 процента) е с десет процентни пункта по-малък от дела на онези, които имат усещането, че гласът им в Европа не се чува.

Най-сигурни във влиянието си върху европейските решения са гражданите на 11 държави-членки: Швеция (78 процента), Дания (75 процента), Холандия (63 процента), Хърватия, Финландия, Германия, Белгия, Малта, Франция, Люксембург и Австрия.

В България делът на гражданите, които смятат, че гласът им има значение (42 процента) надвишава със само един процентен пункт този на гражданите, които са убедени, че в Европа нищо не зависи от тях (41 процента).

Доверието в институциите като цяло остава на ниско ниво. Доверието към институциите на ЕС е останало непроменено в сравнение с есента (31 процента), но е нараснало доверието в националните правителства, увеличение с 3 процентни пункта).

Средно 56 процента от европейските граждани са оптимистично настроени за бъдещето на ЕС. Най-голям оптимизъм за бъдещето на ЕС са изразили малтийците, румънците и литовците, а еврооптимистите в България са 62 процента.

В отговор на въпроса кои са двата най-важни проблема на ЕС, средно над една трета от европейците смятат, че това са икономическата ситуация (39 процента) и безработицата (34 процента). Националните резултати обаче обръщат внимание и на други притеснения: в Германия, Австрия и Чехия най-много респонденти са изразили притеснение от състоянието на публичните финанси, а в Малта хората се тревожат най-много от имиграцията.

Имиграцията се споменава по-често, отколкото в останалите страни членки и от респондентите във Великобритания (29 процента), България и Германия (по 28 процента). Анкетираните в България се тревожат най-много за икономическата ситуация (34 процента), имиграцията, безработицата (18 процента) и състоянието на публичните финанси (14 процента).

Повечето европейци (55 процента) подкрепят единната европейска валута евро, като подкрепата на гражданите от страните в еврозоната е средно по-голяма (67 процента). Единствените държави, където мнозинството от запитаните са отговорили, че са против еврото са Швеция (77 процента), Великобритания и Чехия (по 73 процента), Дания (66 процента), Полша (47 процента “против” срещу 37 “за”) и България (42 процента “против” срещу 41 “за”). Нито една от тези шест държави не е член на еврозоната, отбелязват авторите на изследването.

Съпротивата срещу еврото е нараснала най-рязко в България (с 6 процентни пункта) от есента насам, допълва се в доклада.

Българите са най-недоволни от условията си на живот – едва 35 процента от запитаните са отговорили, че жизненият им стандарт ги удовлетворява. Най-доволни от жизнения си стандарт са гражданите на Швеция (97 процента), Дания (96 процента), Холандия (94 процента) и Люксембург ( 93 процента).