Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) намали прогнозирания икономически растеж на България през 2014 година от 1.9 до 1.5 на сто от Брутния вътрешен продукт.

Разликата от 0.4 процентни пункта е между прогнозата от май и най-новите изчисления на банката и се отдава ”основно на отрицателното въздействие от политическата несигурност и доскорошните вълнения в банковия сектор“, съобщи БНР.

Дългосрочният ефект обаче вероятно ще бъде ограничен, благодарение на бързата реакция на властите, отбелязват анализаторите, сочейки конкретно декларацията за намерението за присъединяване на България към единния надзорен механизъм в рамките на Европейския банков съюз.

Новата прогноза за 2015 година е увеличение на Брутния вътрешен продукт от 2 процента.

Банката обаче прогнозира свиване на икономиката на Русия през следващата година, в резултат от украинската криза. За тази година се очаква нулев растеж.

Прогнозата за Украйна е икономическа контракция от 9 процента през тази и 3 процента през следващата година. Тези очаквания се дължат на размириците в източната част на страната и последиците от тях.