Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) е издала хиляди удостоверения за български произход на албанци, косовари и македонци, без да е получила никакви доказателства за техния български произход. Това е установила проверка на Върховната административна прокуратура, сезирана в края на миналата година от Министерството на правосъдието. Дело по случая обаче не е образувано, а от държавното обвинение са се задоволили само да отправят препоръки към агенцията.

Резултатите от проверката са толкова скандални, че корупцията изглежда единственото логично обяснение за действията на някои от служителите на ДАБЧ (под контрола на Министерския съвет-бел.ред.). Прокуратурата е проверила първо 1512 преписки на агенцията, които са завършили с издаване на удостоверение за български произход на чужденец. Това е документ, без който няма как да се завърши процедурата по издаване на българско гражданство.

Въпросните преписки и удостоверенията към тях са изпратени в Министерството на правосъдието, където продължава процедурата. Едва в министерството са видели, че нито едно от удостоверенията на ДАБЧ не удостоверява с документи, че тези чужденци имат поне един възходящ българин в рода си. Това е изрично изискване по Закона за българското гражданство.

Сред тези 1512 случая има хора, които имат имена с български произход, но има и такива, чиито имена нямат нищо общо с българските.

Липсата на документи за произход е усъмнило министерството. Оттам са започнали да се свързват лично с бъдещите “българи”, за да им искат доказателства за връзките им с родината. Говорено е с общо 640 чужденци, които са си получили удостоверенията за български произход от ДАБЧ. Въпреки това министерството е настояло те да представят доказателства, че имат поне един възходящ българин в рода си. Само 200 от тях са върнали някакви документи, които преди това не са им били изискани от агенцията. Другите 440 чужденци дори не са си направили труда да доказват потеклото си.

Така прокуратурата е решила да провери на случаен принцип други 810 преписки на ДАБЧ за периода от 2011-а до 2013-а година. По всички тях ДАБЧ е издала удостоверение за български произход. Държавното обвинение е намерило, че по 717 (близо 90%) от преписките няма представени документи за възходящ българин. Това е затвърдило впечатлението, че българите се “произвеждат” на конвейер.

Българи са, защото четем книги

Изключително любопитен е отговорът, с който агенцията за българите в чужбина оправдава тези си действия. Пред прокуратурата ДАБЧ твърди, че е открила потеклото на хората, използвайки исторически книги. Цитирани са книгите “Не заблудата, а лъжата за гагаузите”, “Българите в Албания и Косово”, “Българите от Голо Бърдо Албания” (това е сборник, съставен след провеждането на експертна кръгла маса през 2000 г.) и “Майка България и нейните чада”.

Надали авторите на тези книги са наясно, че произведенията им се ползват за производството на българи от албанци, косовари и македонци.

Ти си българин, ти не си

Никоя администрация не може да работи със 100% успеваемост. Това важи и за ДАБЧ. Прокуратурата е открила 378 случая, в които агенцията е отказала да издаде удостоверение за българско потекло. Работата е там, че по тези преписки чужденците са представени същото количество документи, каквото са представили и “успешните” българи.

Обяснението е, че в тези случаи ДАБЧ някак изведнъж е осъзнала, че трябва да им поиска документи, че те имат възходящ българин в рода. Кандидатите не са успели да предоставят такива и на това основание им е отказано. Няма отговор на въпроса защо при хилядите други случаи тази процедура не е спазена.

Прокуратурата посочва, че общо 1644 души от Албания и Косово са получили удостоверения за български произход, защото членуват в някакви местни организации. В проверката на държавното обвинение са изброени някои от тях: Младежки съюз “Гора” (Косово), Културно просветно дружество на българските мюсюлмани от Жупа “Български мохамедани” (Македония), дружество “Просперитет Голо бърдо” (Тирана) и дружеството “Българите в Албания”.

Прокуратурата установява, че тези организации не са признати от българската агенция. Освен това представените от албанците и косоварите други документи не доказват българския им произход. Например в устава на Младежки съюз “Гора” няма изискване членовете й да са с български произход. Проверката е показала, че ДАБЧ няма официален акт, с който да обявява кои са официално признатите организации на българите в чужбина.

Първо не си българин, но после ставаш

Случаите градират и става все по-ясно, че агенцията прави каквото си иска, но без засега да е ясно защо. Прокуратурата е установила, че има откази да се издаде удостоверение за български произход на хора, които са представили документи, че имат възходящ българин в рода си.

През септември 2011 г. ДАБЧ първо отказва, а после издава удостоверение за български произход на един и същи човек. Как е възможно това? Образувани са две преписки за един и същи човек. Документите ясно показват, че човекът е представил документи, от които се разбира, че майка му е българка.

Продължава се по старому

Изводите от проверката на прокуратурата излизат на 20 февруари тази година. От писмо на служебния заместник-министър на правосъдието Петко Петков личи, че към началото на септември ДАБЧ не е предприела никакви мерки. На сайта на ДАБЧ продължава да пише, че документите, които доказват българския произход на чужденците, са пожелателни. Продължава да няма и утвърден със заповед списък на официалните организации на българите в чужбина, които биха могли да издават документи за произход.

Единствената реакция на ДАБЧ е от 8 октомври. На сайта е пуснато съобщение, че във връзка с проверка на прокуратурата е изработен нов “Правилник за признаване и за  реда за водене на регистър на организации на българи, живеещи извън Република България”. Правилникът обаче не е публикуван на сайта.

По неофициална информация на Mediapool агенцията продължава и досега да води тази си политика. От близо 8000 преписки, които са постъпили в правосъдното министерство към началото на октомври, едва по 1300 от тях има документи за възходящ българин. Mediapool не успя да се свърже с ДАБЧ за коментар през общодостъпните телефони, публикувани на сайта на агенцията.