Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) вдига тавана на размера на отпусканите кредити за фермери, предназначени за рефинансиране на други техни заеми към търговски банки при изпълнение на европроекти, като в същото време сваля лихвата по новоотпуснатите кредити за селскостопански инвестиции и за пчелари, съобщиха от ведомството в сряда.

Управата на фонда е решила да вдигне максималния размер на заемите за рефинансиране от 750 хил. лв. на 1 млн. лв., а лихвата за новоотпуснати инвестиционни и пчеларски заеми се сваля от 6 на 5 процента.

Финансирането ще покрива до 100% от одобрените по Програмата за развитие на селските райони инвестиционни разходи по реализирания проект, намалени с извършените авансови и междинни плащания. Промяната засяга кредитите по мерките за модернизиране на земеделските стопанства, за възстановяване на гори и залесяване на неземеделски земи, както и за подкрепа на микропредприятията, за развитие на селските общини.

По мярката за добавяне на стойност към земеделски и горски продукти максималният размер на рефинансиране на един кредит е увеличен до 100% от инвестиционните разходи, намалени с извършените авансови и междинни плащания. В схемата за рефинансиране е включена и мярката за местни стратегии, по която проектите на местните инициативни ще получават заеми срещу 7 процента лихва със рок за погасяване до 60 месеца.

От ДФЗ допълват, че от 2011 година досега фондът е отпуснал над 96 млн. лв. за рефинансиране на 442 кредита за изпълнение на европроекти.

Кредитната линия, по която е намалена лихвата, финансира пчелари за закупуване на нови кошери, пчели и препарати срещу болестите им, фермери с трайни насаждения, оранжерийното производство, изграждането и оборудването на животновъдни ферми, както и покупката на животни, техника и оборудване.