Дружествата с над 50 процента държавно участие имат над 9 млрд. лв. задължения, от тях около 5 млрд. лв. са краткосрочните задължения. Това обявиха на форум на тема регулаторната рамка и политика на управление на държавните предприятия заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева и заместник-министърът на финансите Людмила Елкова, предаде БТА.

Общо 249 са предприятията, в които има над 50 процента държавно участие. Те съставляват около 10 процента от БВП и заетостта в страната, посочи вицепремиерът Бобева. Заместник-министър Елкова съобщи, че към края на септември 127 търговски дружества отчитат положителен финансов резултат като общо печалбата им е 480 млн.лв., а печалбата, отчетена от БЕХ възлиза на 264 млн. лв.

Несигурност, ограничени ресурси за инвестиции, чести смени в мениджмънта, неясни обществени цели, които преследват, колеблива дивидентна политика от страна на държавата очерта Бобева като основни проблеми в дружествата с мажоритарно държавно участие. Тя отбеляза още и липсата на истински обществен контрол върху тяхното действие и недостатъчната прозрачност на управлението. Най-голямо е държавното участие в дружествата в секторите енергетика и транспорт. В енергийния сектор се увеличават дружествата с ниска ликвидност и висока задлъжнялост, в това число в дружествата от БЕХ, посочи Елкова. Тя отбеляза, че това сериозно застрашава обслужването на заеми и като цяло финансовата стабилност на държавните енергийни дружества. Повишаването на задлъжнялостта от своя страна оскъпява новия финансов ресурс, защото става по-трудно да се намерят заеми. Според нея част от проблемите могат да бъдат решени със законови промени включително в регулаторната рамка в това число и в ценообразуването.

Транспортът е вторият по големина сектор с държавно присъствие, в който е необходимо преструктуриране на дружествата, оптимизиране на разходите и повишаване на приходите, каза Елкова. Български пощи и БДЖ са в тежко състояние, не е добро положението и във ВиК сектора. Основен проблем за ВиК дружествата е събираемостта на вземанията, средният й коефициент е 0,85 процента, а за някои дружества и 0,80 на сто – тоест около 20 процента от клиентите на тези дружества не си плащат, отчете заместник-финансовият министър.

С преобладаващо държавно участие са и повечето болници, общо 403 млн. лв. са техните задължения към края на септември, от тях 261 млн. лв. са краткосрочни задължения, съобщи Людмила Елкова.

Данните за 2012 и за деветмесечието на 2013 г. показват, че е необходимо държавата да предприеме действия за повишаване на финансовата дисциплина в държавните дружества, е изводът от доклада на МФ. Някои дружества или миноритарни държавни дялове в дружества трябва да бъдат продадени, отчете още Елкова. Дивидентът за 2014 г. от държавните дружества е предвиден в размер на 70 процента в проектозакона на държавния бюджет, което е с 10 процента намаление спрямо тази година, каза Елкова. Тя добави, че в работна група под ръководството на вицепремиера Даниела Бобева ще се подготви специален законопроект за управление на публичните предприятия.