„В последните години нарастват жалбите на граждани, че кредитори са предоставили личните им данни на фирми за събиране на задължения”.

Това коментира председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов пред „24 часа“.

По думите му кредиторите нямат право да предоставят на колекторските фирми лични данни на своите клиенти без тяхното знание и предварително съгласие.

„Практиката обаче показва, че кредиторите “спазват” това законово изискване, като включват текстове в общите условия или в индивидуалните договори, че с цел събиране на вземания данните на клиента могат да се предоставят на трети лица. При разглеждане на жалби срещу кредитори и колекторски фирми комисията следи дали хората действително са информирани предварително и дали е налице тяхното съгласие”, допълни той.

Караджов уточни, че подписването на договор, съдържащ посочената информация, предполага изпълнение на задължението на кредитора.

„Затова гражданите трябва да знаят, че преди подписването на съответните договори е необходимо да се запознаят обстойно с отделните клаузи и задължително да проследят кой впоследствие би могъл да се сдобие с предоставените от тях лични данни. Също така тези текстове следва да не бъдат с дребен и нечетлив шрифт”, каза още председателят на комисията.

Той допълни, че за нарушение на посочените законови изисквания комисията е оправомощена да налага административни наказания в размер до 20 000 лв.

Караджов заяви, че комисията ще извърши проверка на партиите, срещу които има жалби за неправомерно използване на ЕГН-та на граждани.

„Анализирайки броя и адресатите на подадените жалби, смятам, че в случая не става дума за злоупотреба с използване на големи бази данни от партиите”, добави той.