До 10 февруари можем да платим данъка за довнасяне върху доходите си с 5% отстъпка. Пред Дарик говорителят на данъчните Росен Бъчваров припомни, че не ни е авансово удържан данък за последните три месеца на миналата година. Именно него трябва да платим и може да се възползваме от правото си на облекчение.

Данъчната кампания продължава до края на април, но ако изпуснем срока до 10 февруари, може да имаме 5% отстъпка само ако подадем декларация и платим по интернет.

Поне до 10 февруари решението на Конституционния съд за отмяна на единната сметка няма да е обнародвано, което означава, че плащането на задълженията към хазната ще става в настоящия му вид.

В началото на кампанията стана ясно, че има неточност в образците на служебните бележки, издавани от работодателите или наемателите. Говорителят на НАП Росен Бъчваров уточни, че е важно в декларацията си да впишем брутния доход, а не след приспадането на нормативно признатите разходи.

„Ако човек знае брутния си доход, макар да има бележка с неточна информация, това не означава, че той трябва да ходи и да губи време да вади нова служебна бележка. Знаейки този доход, той спокойно би могъл да го декларира в данъчната си декларация”, обясни Бъчваров и даде пример:

„Ако едно физическо лице е получило хонорар на стойност 1000 лева, а знаем, че доходите от хонорари са предвидени нормативно признати разходи от примерно 25%. Т.е. данъкът на тези 1000 лева, който платецът на дохода би удържал трябва да се изчисли върху 750 лева. И в служебната бележка работодателят трябва да впише следните стойности, важно е да се знае коя е брутната сума, а не сумата, намалена с нормативно признатите разходи”.

Бъчваров посъветва хората, които искат да платят данъка си с отстъпка, да не използват последния възможен момент. „Много важно за ползване на 5% отстъпка е не само да е подадена декларацията, но и данъкът за довнасяне да е довнесен в срок. Законът преди две години предвиди един смекчен режим, който казва, че дори преводът да пристигне в сметката на НАП в изтичащия краен срок ден, то плащането се счита за направено в срока. Но ние препоръчваме на нашите клиенти да плащат данъка за довнасяне по годишните си данъчни декларации не по-късно от деня преди изтичането на крайния срок”, обясни Бъчваров.

Данъчните не очакват дълги опашки и затруднения в плащането на данъка или подаването на декларации в понеделник, когато изтича срокът за плащане с отстъпка.