Новият директор на Изпълнителната агенция по лекарствата доц. Асена Стоименова сезирала прокуратурата за нарушения, извършвани в агенцията. Това съобщи Стоименова, като уточни, че преди година всички служители в дирекция „Контрол на лекарствените продукти” в агенцията са били подменени.

Липсвала и конкретика в отчета на извършените от лекарствения регулатор проверки, като бил отбелязан само техният брой, но не било упоменато какви и колко аптеки всъщност са проверени.

Агенцията по лекарствата има план за извършените от нея инспекции, посочи Асена Стоименова и добави, че този план, който е заварила преди два месеца, когато оглави агенцията, не е бил изчерпателен: „Планът, който заварих за инспекции по надзор на пазара съдържаше само бройки в конкретни градове и без да е ясно какви са обектите – примерно 40 инспекции за месец. Какви са тези 40 инспекции – дали две аптеки ще се проверят 20 пъти или са 40 проверки на 40 обекта. Планът не съдържаше болнични аптеки, а по закон трябва да ги проверяваме. Не съдържаше инспекции на търговци на едро. Започнаха да ми се поднасят административно-наказателни постановления без необходимото становище, без констативните протоколи, без възраженията. Всичко това ме накара да се задълбоча в детайли в тези процеси”.

Друг повод за сезиране на прокуратурата бил наличието на договори за наем за архив на Изпълнителната агенция по лекарствата: „Отивам на място с двама служители и установявам, че ние нямаме там архив. Бях учудена от много неща, основното е, че преди година са подменени почти изцяло служителите на една изключително важна дирекция „Контрол на лекарствените продукти”. За тези служители е имало четири доклада на Инспектората на Министерството на здравеопазването, че те са назначени в нарушение на закона на държавния служител, че не отговарят на изискванията. За директор на дирекция „Контрол” тогава не е имало и конкурс, впоследствие се прави такъв”.

В агенцията имало и договор с адвокатска кантора при наличието на дирекция „Правно и нормативно осигуряване,” добави Асена Стоименова.