За промените в единната сметка ще заседава извънредно бюджетната комисия в парламента.

Въпреки натоварената програма на депутатите в пленарната зала, народните представители от бюджетната комисия трябва да придвижат промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които се правят заради решението на Конституционния съд да отмени единната сметка.

Вариантите, по които се работи, са два – или да се запази единната сметка, но да има четири различни кода за плащане; или да се раздели на четири отделни сметки. И в двата варианта, сумите ще отиват по четири направления – здравни вноски, социални вноски, втора пенсия и данъци.

С промените в закона трябва да се осигури възможност на всеки да избира сам кои задължения погасява.