Депутати искат президентът Росен Плевнелиев да наложи вето върху спорни текстове от Закона за обществените поръчки (ЗОП), който беше приет окончателно във вторник. Мотивът им е, че “се запазват механизмите за злоупотреба с публични средства в полза на олигархични кръгове за сметка на малкия и средния бизнес”.

Към момента искането се подкрепя от депутатите от гражданската квота на Реформаторския блок Гроздан Караджов, Мартин Димитров и Петър Славов, от Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт, Методи Андреев от ГЕРБ и независимия Георги Кадиев. Те бяха и основните критици при приемането на закона от Народното събрание.

Те са против запазването на функциите на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) като квазисъдебна инстанция, пред която ще продължат да се подават жалбите по всички обществени поръчки от цялата страна.

“Този закон проправя път на едно безконтролно използване на закона за нуждите на корупцията, решения по субективни, а не по законови критерии. На много места са изпуснати критериите, по които ще се произнасят възложителите. Но нещото, което най-много ме възмущава, е, че с този закон се премахва фигурата на докладчика. Т.е. членът на КЗК, който – когато получи на базата на случайно разпределение на делата своята преписка, отива и я проучва. В този закон е забранено с изричен текст да се разпределят делата на случаен принцип. Напротив, провъзгласява се правото на председателя да разпределя делата между отделни служители, които той назначава. Следователно, проучването по тези преписки е изцяло под негов контрол. Това е може би най-силното корупционно жило на този закон”, коментира Гроздан Караджов.

Недоволните депутати искат отмяна на текста, с който се дават правомощия на възложителя да отменя собствени решения, да преценява субективно в редица ситуации на база лична преценка и мотивация, например кой документ е подходящ за удостоверяване на дадено обстоятелство.

Те са против продължаването на практиката да се купува програмно време с радиа и телевизии без обществена поръчка. Според тях това осигурява захранване с публични средства на медиите от модела КОЙ и води до узаконяването на медийното влияние от политиката и корпорациите.

Народните представители искат преразглеждане и на текстовете за допускане на лица и фирми, които са в процедура по фалит или са нарушили правилата при предишни търгове до участие в нови обществени поръчки по преценка на възложителя. Също така не одобряват възможността възложителят субективно да преценява икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците с “друг документ, който приеме за подходящ”.

Друго искане на недоволните е законът да не се прилага за правни услуги, свързани с упражняването на функции на държавната власт. Според тях “това отваря широко вратата за безконтролно финансиране на незаконна лобистка дейност”.

Депутатите са и против възможността да се правят пазарни проучвания преди обявяването на поръчката. Причината е, че участниците в проучването след това може да участват в самата процедура.

“Тези текстове дават сериозни основания за опасения, че новият закон в тези му части показва редица слабости и ще се превърне в своеобразен генератор на непрозрачни процедури, злоупотреби с публични средства и корупционни практики”, смятат депутатите.

Те предупреждават, че най-вероятно Законът за обществените поръчки ще бъде критикуван в следващия мониторингов доклад на Европейската комисия за напредъка в борбата с корупцията.