Дали да се раздели Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще разглеждат депутатите с промените в Закона за енергетиката на първо четене.

Предвижда се регулаторът да се раздели на две комисии – енергийна и водна, съответно на два състава – единият – по въпросите на енергетиката, а другият – по въпросите на водоснабдяването и канализацията.

Друг акцент на предвидените изменения в работата на ДКЕВР е членовете й да се назначават от Народното събрание, а не от Министерския съвет и заседанията на комисията да са изцяло открити.