Депутатите ще разгледат законодателни промени, с които да се удъжи срока на мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти. С предложените за обсъждане промени на Закона за собствеността се предлага да се удължи срокът на мораториума с три години и той да важи до края на 2017 г.

Целта е по този начин да се постигне максимална защита на държавния и обществен интерес по отношение на публичната собственост. Срокът на забраната се удължава непрекъснато от 2006 г. насам, като причината е, че държавата не може да открие нужните актове за собственост на своите и на общинските имоти. Това е единственият начин общината или държавата да предяви претенции към имота и да може да се разпорежда с тях.

Според сега действащия закон държавата трябва да открие нужните документи за имотите до края на тази година. След това влиза в сила придобивната давност – акт, според който всеки, който добросъвестно владее земя или сграда за пет години, може да бъде обявен за неин собственик.

Депутатите ще разгледат и правила за изслушване и избор на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Преди това народните представители ще приемат окончателно промените в Закона за държавната собственост . В работната програма на депутатите е включени и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата.