В пленарния ден вчера депутатите приеха промени в редица закони.

Депутатите приеха на второ четене промени в Административнопроцесуалния кодекс, внесен от Министерски съвет. Предлаганите нормативни промени целят създаването на общата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване, отчитайки новия подход на административните органи към реалностите в икономическия, обществения и личния живот в условията на новите технологии за комуникация.

„Административните органи не могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или при друг орган, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство. Наличната информация на хартиен носител при другия орган се предоставя в тридневен срок от поискването й, като срокът за произнасяне тече от датата на получаване на информацията. Служебното уведомяване по смисъла на Закона за електронното управление се извършва незабавно”, решиха депутатите.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за кредитните институции, внесени от Министерски съвет, предаде агенция „Фокус”.

Управляващи и опозиция постигнаха консенсус по законодателството за стопанисването на земеделската земя. Народното събрание прие на първо четене днес два законопроекта – единият на управляващите, а другият на опозицията за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Целта и на двата законопроекта е да се гарантира достъпът на животновъдите до земеделските терени.

Без изказвания парламентът прие на второ четене и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, внесен от Министерски съвет. Законопроектът цели привеждане на нормативната уредба, свързана с регистрацията на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания, в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, и с мерки № 129 и 130 във връзка с мярка № 230 и 231 от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд е внесен от Министерски съвет. В мотивите към промените се посочва, че една от целите на проекта е да създаде основание в специален закон за издаване на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи.

Депутатите обаче отхвърлиха предложение за удължаване на работното време до приемане на промени в Закона за обществените поръчки. Депутатът от ГЕРБ Десислава Атанасова направи предложението, като каза: „Да удължим пленарното заседание и да поканим Даниела Бобева, Зинаида Златанова, г-жа Павлова – директор на Агенцията по обществени поръчки”.

Заместник-председателят на парламента Мая Манолова попита: „Не ви ли е неудобно да викаме половината кабинет, като от вашата група има 10 души”. След това депутатите отхвърлиха направеното предложение.