Депутатите приеха на първо четене и без дебати и двата законопроекта за удължаване на срока за лихвоточките.

Очаква се до края на днешния ден да се събере извънредно комисията по бюджет и финанси, за да изготви общ законопроект на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Близо 60 000 са гражданите, които разчитат на поредна отсрочка за осребряване на лихвоточките им.

На 21 ноември изтича 3-годишният срок, в който хората, попаднали в т.нар. окончателни списъци, трябваше да купят жилище или да започнат строеж, за да имат право да осребрят лихвоточките си.

Държавата трябва да се разплати с тях до 31 декември 2019 г.

Предложените промени и от ГЕРБ, и от БСП, които бяха приети на първо четене, предвиждат този срок да се удължи до края на месец ноември 2016-та година.