Парламентът прие на първо четене промените в Закона за енергетиката.

Според гласуваните изменения се дава възможността да не си плащаме
оспорваната сметка за ток, която е с 50% по-висока от средната за
последните 6 месеца.

Сред приетите предложения е и това, ако електроразпределителното
дружество пристъпи към спиране на тока, клиентът да бъде информиран
най-малко 3 дни преди тази дата.