Домакинствата кътат в банките 38,3 млрд. лв., показват последните данни на Българската народна банка (БНБ).

Спрямо миналия януари вложенията на гражданите в трезорите са скочили с 10,7 на сто при 9,3% годишен ръст, отчетен за декември 2013 г. Така влоговете на физическите лица у нас вече представляват 47,6% от брутния вътрешен продукт на страната, пише “Монитор“.

Ако към депозитите на домакинствата се прибавят тези на фирмите, както и на финансовите институции, общият размер на вложените срещу лихва пари в банка набъбва до 71,5 на сто от БВП. В левове това прави 57,5 милиарда, което в сравнение с януари 2013 г. е с 9,9 на сто увеличение.

При фирмите увеличението на спестяванията спрямо година по-рано е с 9,7% до близо 15,5 млрд. лв.

Докато вложенията в банките растат, отпусканите от тях заеми намаляват става ясно от данните на централната ни банка. За януари предоставените заеми са паднали с 0,4% спрямо година по-рано и стигат 54,49 млрд. лв. През декември, макар и малък, беше отчетен годишен ръст от 0,2 на сто. През 2011 г. увеличението беше с 3,2%, а за цялата 2012 г. – с 3 на сто.

Най-голямо е намалението при фирмените заеми – с 0,6 на сто годишно до 34,9 млрд. лв. При домакинствата спадът е с 0,2% до 18,59 млрд. лв. За заемите за физическите лица обаче тази тенденция не е нова – те бележат спад през последните няколко години.

Конкретно за януари 2014 г. обаче се наблюдава ръст на потребителските заеми, с темп, аналогичен на декемврийския – 2,2% годишно. Жилищните кредити обаче намаляват с 0,8% до 8,8 млрд. лв.

Общо отпуснатите заеми от банките у нас се равняват на 67,6% от БВП, като делът им пада спрямо 69,5% от БВП към декември 2013 г.