Делото срещу Румяна Ченалова вече е в спецсъда

Делото срещу бившата съдийка Румяна Ченалова вече е внесено в Специализирания наказателен съд. Справка в регистъра на спецсъда показва, че Софийската градска прокуратура е внесла обвинителния акт срещу Ченалова на 28 декември, в предпоследния работен ден на изминалата година. Делото е разпределено на съдия Николай Димитров, като все още не е насрочено разпоредително заседание.

До прехвърляне на казуса в спецсъда се стигна, след като два пъти прокуратурата внася обвинителен акт в Софийския градски съд (СГС), но и двата пъти той беше връщан. Ченалова беше пратена на съд в края на 2016 г. за длъжностно и документно престъпление. Според прокуратурата тя ги е извършила при разглеждане на дело по искова молба на "ОЕТ - Обединени Енергийни търговци" ЕООД срещу НЕК. Престъплението по служба било извършено с 14 отделни деяния, с които Ченалова нарушила ЗСВ и ГПК, с цел да се набави облага за ОЕТ. Според обвинението бившата вече съдийка от СГС не видяла нередностите в исковата молба на ОЕТ, а по нея не били платени дължими държавни такси с общ размер от 434 105.14 лв. За НЕК настъпили вредни последици от направените запори, а облагата на ОЕТ са неплатените държавни такси. Документното престъпление пак е свързано със същото дело - става дума за поправка в протокол по него.

В началото на миналата година съдия Вера Чочкова прекрати делото, след като прецени, че изобщо не става дума за престъпления, защото действията на Ченалова попадали в обхвата на функционалния ѝ имунитет. САС обаче заяви, че дело трябва да има и го върна на градския съд. След повторното разпределение то се падна последователно на съдиите Величка Маринкова и Мирослава Тодорова, но те се отведоха, като Тодорова също беше на мнение, че няма престъпление. Така делото стигна до съдия Даниела Талева, която също го прекрати, но заради процесуални нарушения, а не за липса на престъпление. В разпореждането на СГС се казваше, че за някои от деянията на Ченалова във връзка с обвинението за престъпление по служба, прокуратурата е посочила едновременно, че бившата съдийка не е изпълнила служебните си задължения, а в същото време ги е нарушила, което води до вътрешно противоречие на обвинителния акт. Според съда по този начин Ченалова не може да разбере в какво е обвинена, тъй като неизпълнението на задължения означава, че е породено от нейно бездействие, докато нарушението на служебно задължение предполага активни действия, с които Ченалова да е нарушила посочените норми.

Нарушение според съда има и в частта, свързана със специалната цел на Ченалова да набави облага за ОЕТ с неплатените такси, която прокуратурата твърди, че е търсена с всяко от 14-те деяния. Според съда това буди недоумение, защото таксата се дължи еднократно.

През септември Софийският апелативен съд окончателно върна делото на прокуратурата, след като се съгласи с изводите на градския съд.

След промените в НПК от есента, длъжностните и документни престъпления, извършени от магистрати, са подсъдими вече на спецсъда, поради което и обвинителният акт е бил внесен там.