В периода от 8 януари до 2 февруари деловодствата на Софийския районен съд ще работят с граждани само по два часа на ден – от 14.00 до 16.00 часа. Това се налага, тъй като ще бъде извършена годишната инвентаризация на делата в СРС, става ясно от заповед на председателя на съда Александър Ангелов.

През този един месец ще се проверят всички дела по описите на съставите в Софийския районен съд, ще бъдат описани всички висящи производства, спрените и оставените без движение по жалби и молби, на архивираните. Ще бъде направен опис на свършените дела през 2017 г. и ще се провери дали коректно е вписана информацията за всяко дело в книгите за открити съдебни заседания.

Ако по време на инвентаризацията се установи, че някое дело е унищожено или изгубено преди изтичане на срока за неговото пазене, то трябва да се състави доклад за възстановяването му.

Председателят на СРС Александър Ангелов спира отпуските на съдебните служители докато се извършва инвентаризацията.