Проверка на 850 физически лица, извършена от служители на Националната агенция на приходите (НАП) в периода от януари до юни тази година, е установила, че са укрити 20 млн. лв. доходен данък, съобщиха от агенцията във вторник.

На проверените граждани са съставени ревизионни актове. Ако сумите по тях не бъдат платени в доброволния двуседмичен срок, те ще бъдат събирани принудително, обясниха от НАП.

От приходното ведомство обясняват, че над 80% от всички ревизии на физически лица се извършват, за да се установи съответствието между имущество и доходи. Най-често срещани са случаите, в които имуществото (имоти, автомобили, лични вещи), които дадено лице притежава, струват много повече, отколкото официално обявените му доходи позволяват да ги придобие. В този случай ревизорите оценяват стойността на имуществото, съпоставят я с приходите и върху разликата налагат дължимия данък с лихвите за последните 5 години.

Общият размер на установените задължения на проверените лица за данък върху доходите за шестте месеца на 2014 г. е 33 млн. лв.

При ревизиите данъчните използват информация не само за апартаменти, къщи и автомобили, които се регистрират пред различни държавни органи, но и за индивидуални покупки на висока стойност като яхти, битова техника, скъпи бижута и др.

От агенцията напомнят, че всяка регистрирана по ДДС фирма в България подава в НАП месечно информация за купувачите си, включително техните имена и ЕГН. По този начин компютърната система често засича случаи, в които месечните вноски по лизинг и ипотечен кредит, например, са в пъти по-големи от официалния доход на съпрузите в едно домакинство.