Парламентът реши следващата година данък “лихва” да бъде намален от 10 на 8 на сто. Това стана след като депутатите приеха окончателно промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Идеята е данъкът да намалява с по 2 на сто на година до пълното му отпадане.

Първоначалните планове на правителството бяха данъкът върху лихвите от депозити да бъде запазен на нивото от 10 на сто, каквато ставка бе приета при управлението на ГЕРБ и влезе в сила в началото на тази година. Кабинетът предвиждаше при запазване на данъка приходите от него да възлязат на около 90 млн. лв. догодина.

Между първо и второ четене на Закона за данъците върху доходите на физическите лица БСП внесе предложение през 2014 година данък „лихва” да бъде намален с два процента, а в 3-годишната прогнозна рамка занапред да бъде заложено също такова намаление с 2 на сто на година.