Хората с най-ниски доходи ще бъдат подпомогнати еднократно в края на отоплителния сезон, съобщи социалният министър Хасан Адемов след правителственото заседание. В момента все още се уточнява какъв ще бъде размерът на еднократната помощ.

Към момента дебатът за въвеждане на семейното подоходно облагане е замразен до втората половина от мандата на кабинета, допълни Хасан Адемов.

“На този етап дискусията по този въпрос всъщност не се води. Очакваме през втората половина на мандата да се опитаме да актуализираме дискусията за семейното подоходно облагане”, каза министърът.

Мерките за финансово подпомагане са само един от инструментите за подпомагане и в никакъв случай не е решителният, каза Адемов. “Ако беше така най-високоплатеното майчинство в България щеше да даде сериозен ефект и вместо да има тенденция за спад в раждаемостта, поне щеше да има някаква тенденция за стабилизиране. За съжаление това не се случва и това ни дава основание да считаме, че финансовите мерки са важен, но не единственият инструмент”, каза още министърът на социалната политика.

Смъртността превишава раждаемостта у нас, отчете Адемов. По думите му, трябва да се изработят комплексни мерки за справянето с проблема. Обикновено пиковете на раждаемостта са в години, когато има икономически подем и сигурност на доходите, коментира още социалният министър. Изчислено е, че за да се подпомогнат всички деца до 18 години, а не само в по-бедните семейства, са необходими 950 млн. лева годишно, което към момента е непосилно за бюджета.

На днешното си заседание министрите са одобрили създаването на национален съвет по демографските въпроси, за да се спрат негативните тенденции на застаряване и намаляване на населението.