Субсидиите на политическите партии са сред перата в републиканския бюджет с най-голям скок за последното десетилетие. Ако през 2004 г. политиците са ни стрували 4 465 780 лева, през 2014 г. те вече ни излизат 45 402 977 лева.

Отделният глас тази година даже леко поевтинява в сравнение с миналата година – до 11 лева при 1 преди 10 години.

Това показват данни от Министерство на финансите, предоставени на bTV.

След изборите за 39-то НС през 2001 г. е утвърдена държавна субсидия в размер на 1 лев на база получените действителни гласове за партиите. Първите данни, които МФ представя, са за 2004 г., когато правоимащите политически сили са получили 4 465 780 лева.

На 1 април 2005 г. е обнародван новият Закон за политическите партии, като със заповед на финансовия министър Милен Велчев е разпределен редът за получаване на държавната субсидия за парламентарно представените партии, както и тези извън НС, но получили над 1% от гласовете.

През същата година политическите сили получават 5 356 798 лв., а през 2006 г. – 5 744 674 лева.

Следва над двойно увеличение през 2007 г. (12 853 634 лв.) и още един скок през 2008 г. – 16 051 995 лв. Това е резултат от промяната в ЗПП, според която размерът на средствата за един получен глас е увеличен от 1 на 2 процента спрямо минималната работна заплата за страна за текущата година.

МРЗ през 2005 г. е 150 лева, през 2006 г. – 160 лева. и скача по-сериозно през 2007 г. (до 180 лева) и 2008 г. (до 220 лева).

Още по-сериозно нарастват субсидиите след началото на кризата. 2009 г. носи на партиите 46 695 545 лв., 2010 г. – 42 944 333 лв., а 2011 г. – 50 494 036 лв. Причината – в края на управлението на тройната коалиция Законът за политическите партии е променен и средствата за получен глас се увеличават до 5 на сто от минималната работна заплата.

През 2010 г. субсидията леко намалява заради нов ремонт на ЗПП, който ограничава парите за партиите до 85% от тези, получени през предходната година. През 2011 г. пък субсидията е отново 5% от 240 лева за всеки глас т.е. 12 лева за всяка действителна бюлетина в подкрепа на конкретна партия.

През 2012 г. сумата се запазва, а през миналата година намалява до 45 402 977 лева заради по-малкото гласували на предсрочните избори, „родили” 42-то Народно събрание (3 542 195 срещу 4 207 836 четири години по-рано).

Според бюджета за 2014 г., годишният размер на държавната субсидия за един получен глас е 11 лева. Към настоящия момент Министерството на финансите е предоставило държавна субсидия на правоимащите политически партии за първото и второто тримесечие общо в размер на 19 482 072 лв.