Управителят на БНБ Иван Искров заяви, че мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев прави “поредица неверни твърдения” за Централната банка и лично за него в отвореното си писмо, публикувано във вторник. Искров излезе с писмен отговор, поместен на сайта на БНБ.

“Не бих искал да коментирам абсурдните и грозни твърдения и квалификации по мой адрес и внушенията, които се опитва да прави г-н Василев”, заявява Искров.

Мажоритарният собственик на КТБ отново заявява, че в седмицата между 13 и 20 юни

Той отхвърля твърденията на банкера за “очевидното нежелание на Централната банка да заеме адекватна позиция, и страха на Иван Искров от прокуратурата” и “Централната банка отсъстваше тогава, независимо от моите опити и опитите на изпълнителните директори да убедят ръководството й да се намеси” в седмицата преди 20 юни, когато КТБ бе поставена под специален надзор.

В отговора си Искров казва, че “всяко едно решение, което е взимано от УС на БНБ или други компетентни органи в рамките на институцията, се е подчинявало единствено и само на юридическата и икономическа логика и при абсолютно спазване върховенството и буквата на закона”.

 

Управителят на БНБ тактично подминава друго твърдение на Цветан Василев: “Вялата декларация (на БНБ) от 18 юни беше закъсняла и бе повече опит за измиване на гузната съвест на Иван Искров, който в прав текст ми заяви, че нямало “да тръгне срещу прокуратурата””.

Гуверньорът на БНБ отново повтаря, че КТБ и дъщерната й банка “Виктория” не са депозирали искане за предоставяне на ликвидна помощ от БНБ.

“Такава и не би била възможна, тъй като банките не са разполагали с изискваните от чл. 33 от Закона за БНБ обезпечения”, казва Искров по повод обвиненията, че Централната банка е подпомогнала ПИБ и така я е спасила от съдбата на КТБ. Той уточнява, че от 1 юли 1997 г, когато бе въведен валутният борд, до момента, БНБ не е влизала в ролята на кредитор от последна инстанция по отношение на нито една банка в страната.

“Бих искал да заявя, че твърдение като “изнесени чували” или думата “чували” никога не са използвани нито в изявлението на УС на БНБ от 11.07.2014 г., нито от мен, както и не ми е известно друг мой колега да ги е употребявал. Дали е имало изнесени пари в чували или с друг способ, това никой от нас не е коментирал. Единствено оповестихме наличието на разписка и нейното съдържание за изтеглени и предадени на мажоритарния собственик парични средства, предоставена ни от квесторите и фактът, че сме я предали незабавно на компетентните органи”, заявява по- нататък Искров.

Накрая декларира, че само би се радвал “да се реализира заявената от г-н Василев решимост по оздравяването на банката, което, както той твърди, се е превърнало “в мисия” на живота му”.