Възрастта за пенсиониране ще бъде увеличена. Демографската картина в България е такава, че това е неизбежно. В момента се обмисля как да се случи това. До септември ще бъде предложена цялостна визия за пенсионната реформа. На този етап нищо не е окончателно решено. Това заяви в Русе министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той бе в крайдунавския град, където представи Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

В дискусията участваха депутати, областните управители на Русе, Разград, Силистра и Търговище, заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов, представители на социалните партньори и кметове на общини от четирите области.

До септември предстои да бъде изготвена цялостна стратегия за пенсионната реформа. В момента съвместно работят екипи на пенсионните дружества, на синдикатите и на социалното министерство. „Основното, към което се стремим, е да се върнем към споразумението, което беше сключено между социалните партньори и правителството през 2010 година и да бъде актуализирано с модерни елементи”, заяви Хасан Адемов.

„Да съобразим увеличаването на възрастта с очакваната продължителност на живота след пенсиониране. Всичко, което не е договорено окончателно, не искам да го коментирам”, каза още министърът.

Адемов добави, че министерството има вече изготвена методика за определяне на минималната работна заплата. Тя е установена на параметри като средната работна заплата, линията на бедност, производителността на труда и инфлацията. За момента обаче, не може да се постигне споразумение с работодателските организации. Причина за това е фактът, че в определени региони средната работна заплата се доближава до минималната.