Проектобюджетът на общественото осигуряване за догодина не бе одобрен от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) м петък като против предварителните разчети бяха не само представителите на работодателите и синдикатите, но и на Министерството на финансите.

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин го подкрепи, но предложи възрастта за пенсиониране за трeта категория труд от догодина да започне да се увеличава с два месеца, а не с четири, како предвижда проектобюджетът, както и минималната работна заплата да се увеличи до 380 лв., а не да остане 340 лв.

Калфин обясни, че в подготвените от служебното правителство варианти за увеличаване на пенсионната възраст има три варианта за увеличаване на пенсионната възраст и при всичките първата година е с два месеца за трета категория. “Това означава 20 милиона някъде икономия в разходите на бюджета, на практика4, каза вицепремиерът.

Той предлага още хората, на които не достига една година възраст за пенсиониране, да имат право на ранна пенсия, чийто размер обаче да е с 0.4 процента по-нисък за всеки недостигащ месец.

Председателят на Надзора на НОИ Димитър Манолов обясни, че е против проектобюджета заради минималното увеличение на пенсиите, неувеличението на минималната работна заплата и др.

По-късно в петък проектобюджетът за 2015 г. и промените в държавното обществено осигуряване трябва да бъдат обсъдени и от Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

Членуващите в него синдикалните и бизнес организации в същото време се обявиха за запазване режима на пенсиониране на категорийните работници до намирането на трайно решение и приемане на стратегия за развитие на пенсионната система и за усъвършенстване на пенсионния модел след широк дебат.

Социалните партньори представиха на правителството свои предложения, сред които са даване на повече финансова свобода на общините от 2016 г., до същата година да се внесе заявка за влизане в Единния банков надзор, а до 2018 – заявка за влизане в Еврозоната.

Те настояват също правителството да се придържа в рамките на 3-процентния бюджетен дефицит и от 2016 г. да започне да се изработва постоянна предварителна и последваща оценка за ефективност и ефикасност на публичните разходи, които трябва да започнат да се намаляват.