Сдружението за правна помощ на потребителите спечели второ поредно дело срещу небанкова кредитна институция във връзка с договори за потребителски заем.

В свое решение по дело, водено от адвокат Станислав Мишев от СППП, Пловдивският районен съд прие, че сключен договор за потребителски заем с небанкова кредитна институция не отговаря на Закона за потребителския кредит и Закона за защита на потребителите. Наскоро жена от Пазарджик спечели първото дело.

Сдружението информира още, че на 14 ноември 2014 г. се проведе открито заседание на Пловдивски апелативен съд по обжалването на EVN България Електроснабдяване ЕАД срещу решение на ПОС. В това решение по заведен от СППП колективен иск Съдът обяви за неравноправни редица клаузи от общите условия на EVN. На делото Пловдивският апелативен съд обяви, че ще се произнесе в едномесечен срок до 14 декември 2014 г.