Лекарят от Стара Загора Иван Вуцов получи втора условна присъда за подправената си диплома, в която пише, че е специалист по „Кардиология“. Районният съд в Стара Загора осъди д-р Вуцов на 2 години затвор условно с 4-годишен изпитателен срок.

По това дело Вуцов е подсъдим за това, че на 3 пъти от 2010 г. до 2013 г. в Стара Загора се е възползвал от преправения документ – два пъти пред управителя на МБАЛ ”Св. Иван Рилски” и веднъж пред изпълнителния директор на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович”.

Вуцов е завършил медицина през 1985 г., след което специализирал “Вътрешни болести”. Подал документи да бъде зачислен за специализация по „Кардиология” и започнал обучение, но през 1995 г. и през 1996 г. на два пъти не издържал държавните изпити.

След второто си неуспешно явяване Вуцов поискал от Медицински университет – София да му бъде издаден дубликат на дипломата за специалност „Вътрешни болести“, тъй като бил изгубил оригинала. Именно този дубликат бил преправен, като на мястото на специалност „Вътрешни болести“ била изписана специалност „Кардиология“. Лекарят използвал документа от 1996 г. до 2014 г. в различни лечебни заведения, пред Българския лекарски съюз, пред Районната здравноосигурителна каса и в Медицинския университет в София.

За използването на подправената диплома в университета, Вуцов получи друга условна присъда от 2 години затвор от Софийския районен съд.

В Районния съд в Стара Загора беше внесен и друг обвинителен акт, според който 57-годишният лекарв е обвинен за упражняване на професия без правоспособност, за което Наказателният кодекс предвижда до 3 години затвор.