Висшият съдебен съвет ще представи становището си по проекта за Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Документът беше изготвен от министерството на правосъдието и обсъден в края на ноември публично, по време на дискусия с участието на съдии, прокурори, следователи и политици.

Някои от основните точки, застъпени в стратегията, са свързани и със сериозни промени във Висшия съдебен съвет, като например разделянето му на две колегии и пряк избор на магистратската квота на ВСС.

„Заседанието ще бъде концентрирано върху проекта за актуализирана стратегия за продължаване на съдебната реформа. За да стигнем до това становище на ВСС, дадохме възможност на всички постоянни комисии да се запознаят с нея. Проведохме и дискусия с представители на съдилищата и прокуратурата. Доколкото сме наясно с последващия процес, предстои обсъждане на този проект на актуализация стратегия от МС и внасянето й в НС за обсъждане”, обясни Соня Найденова от ВСС.