ВСС одобри проекта за изпълнение на държавния бюджет за 2018-а

Висшият съдебен съвет единодушно съгласува проект за изпълнение на държавния бюджет за 2018 година. Това стана на извънредно заседание на Пленума днес. Неговото свикване се наложи, защото Министерството на финансите изпратило проекта миналата седмица и поставило срок за съгласуване – до 12 часа днес.

В края на ноември Народното събрание одобри бюджета за съдебната власт за догодина в размер на 591 120 000 лева. От тях заложените текущи разходи са 575 650 000 лв.

Парламентът гласува 32 487 500 лв. за Висшия съдебен съвет (ВСС), за Върховния касационен съд - 17 562 700 лева, за Върховния административен съд - 14 760 500 лв., за прокуратурата - 221 715 500 лв. Съдилищата ще получат общо 294 188 500 лв.

ВСС може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай, че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет, предвидиха още депутатите.

Днес представляващият ВСС Боян Магдалинчев обясни, че обичайна практика е проектът за изпълнение на държавния бюджет да мине през съгласувателна процедура. Писмото от МФ било разгледано в петък от бюджетната комисия, която предлага на Пленума да бъде приет проектът. Това стана с 22 гласа „за“ и нито един против.

Също единодушно бе приета и друга спешна точка – във връзка с неизпълнение на приходите от съдебния бюджет за тази година. С постановление от 14 декември Министерският съвет е отпусна 12.1 млн. лева допълнителни средства, точно толкова, колкото е размерът на неизпълнение на приходите. С тези средства трябва да се извършат корекции по бюджета на органите на съдебната власт и то до 20 декември, когато затваря системата СЕБРА. Заради това и тази точка трябваше днес да бъде гласувана, а не да чака заседанието на Пленума на ВСС на 21 декември, стана ясно от думите на Боян Магдалинчев. След този вот заседанието бе закрито.