Висшият съдебен съвет (ВСС) не успя да избере председател на най-висшия военен съд в страната – Военно-апелативния съд в София. Кандидатите за поста бяха Свилен Александров (шеф на окръжния Военен съд в София) и Димитър Фикиин (редови съдия във Военно-апелативния съд). Така само за седмица втори ключов конкурс в съдебната система приключва без резултат. ВСС не успя да избере и председател на Върховния касационен съд миналия четвъртък

Димитър Фикиин успя да спечели благоразположението на повечето членове на съвета, но спечели само 12 гласа в своя полза. Така не му достигна един глас, за да заеме поста. За Свилен Александров гласуваха седем от членовете на съвета.

Предишният председател на Военно-апелативния съд Петко Петков бе отстранен от длъжност, защото му бяха повдигнати обвинения за участието му в аферата “ОПАК” .

Мнозинството във ВСС не се съобрази с факта, че Свилен Александров бе подкрепен от военните съдии. Представляващият член на ВСС Соня Найденова излезе с изключително странния аргумент, че Александров не трябвало да се кандидатира за шеф на този съд, защото само преди година е бил избран за шеф на по-долу стоящия военен съд. Това било ангажимент към съдиите от този съд и не би трябвало да се кандидатира за друга позиция. Така тя някак забрави, че точно военните съдии го подкрепят за по-високия пост.

Извън това ВСС избра Христо Динев за градски прокурор на София, след като същия този ВСС го избра за районен прокурор на столицата десет месеца преди това.

Димитър Фикиин обаче бе този съдия, когото подкрепяше мнозинството във ВСС, което обикновено кадрува в система. Знак за това бе подкрепата на Мария Кузманова, която заяви, че той имал качествата за административен ръководител, а в концепцията си ясно идентифицирал целите за развитие на Военно-апелативния съд. Мария Кузманова обикновено е част от кадровото мнозинство във ВСС.

Тя успя да забие с въпрос Свилен Александров, питайки го за мнението му дали Военно-апелативният съд в София да се премести в Пловдив. Самият Александров се изненада от този въпрос, защото не знаеше за тази идея.

Той каза, че Военно-апелативният съд трябва да остане в столицата, защото 90% от всички дела в него идват от окръжния Софийски военен съд. Александров допълни, че в столицата е и командването на армията и структурите, които са под шапката на министъра на отбраната.