Санкциите, наложени по проекти по седемте оперативни програми, финансирани от еврофондовете, възлизат на 166 млн. лв. за периода 2007 – 2013 г. Прогнозите са, че до края на 2015 г., когато изтича старият програмен период, т.нар. финансови корекции, наложени на получателите на евросредства, които са извършили нарушения, ще нараснат с още 154 млн. лв.

Това сочи анализ на основните причини за налагане на финансови корекции на бенефициентите по европейски проекти, направен от водеща международна одиторска и консултантска компания по поръчка на правителството, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет във вторник.

Според документа, финансовите корекции, наложени през първите седем години на управление на евросредствата от българските власти, представляват 1.9 на сто от изплатената безвъзмездна финансова помощ по седемте оперативни програми.

Над три четвърти от стойността на всички финансови корекции са наложени по оперативните програми “Околна среда” (ОПОС) и “Регионално развитие” (ОПРР) и представляват съответно 91.7 млн. лв. и 36.3 млн. лв. Реално всеки втори договор за финансиране по тези две програми е с наложена санкция.

Анализът сочи, че 74 на сто от финансовите корекции са свързани с нарушения при възлагането на обществени поръчки. Санкциите за общините са 117 млн. лева, което представлява 74 процента от наложените индивидуални финансови корекции на всички бенефициенти по седемте оперативни програми, пише в съобщението.

Причините за налагане на системни финансови корекции са нарушения, свързани с обществените поръчки, недостатъчна одитна пътека, слабости за контрол и недопустими разходи по проектите.

“С цел възпрепятстване на налагането на системни финансови корекции, в бъдеще е необходимо засилване на контролите за навременно идентифициране на нарушенията, както и необходимостта от засилване на административния капацитет за управление на проекти от бенефициентите”, посочват авторите на анализа.

На база на оставащите плащания, забавеното налагане на корекциите и отлагането им във времето, те прогнозират, че до 31 декември 2015 г. финансовите корекции ще достигнат 320 млн. лв.

Анализът предлага и пакет от мерки за намаляване на ефекта от потенциалните бъдещи финансови корекции до края на изпълнението на стария програмен период и създаване на ефективна рамка и подкрепа за изпълнение на фондовете от Общата стратегическа рамка на Европейския съюз през програмния период 2014-2020 г. От Министерския съвет обаче не посочват какви точно са тези мерки.