България няма да успее да спази сроковете за постигане на съответствие на ВиК системите спрямо изискванията на Европейския съюз, каза заместник-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев. Нужни са 12,2 милиарда лева, за да се изгради необходимата ВиК мрежа в страната.

В момента 226 населени места у нас с население над 2000 души нямат пречиствателни станции за отпадъчни води, а отпадните води на над 1 800 000 души се изливат директно в реките. Това се отнася и за големи части от София.

От 256 населени места с население над 2000 души едва 25 имат пречиствателни станции, които отговарят на изискванията на Европейския съюз. 24 от общо 108 агломерации с население над 10 000 души са с подходящи пречиствателни станции. Според заместник-министъра на регионалното развитие Добромир Симидчиев България няма да успее да спази сроковете за пълно съответствие с директивата за отпадъчните води, защото във всички региони на страната предстои работа. Той подчерта, че няма регион без проблеми.

“Това, че ще закъснеем и ще го изпуснем, не е краят на света, почти всяка държава го изпуска. Въпросът е обаче да се организираме правилно”, каза Симидчиев и допълни, че възлага големи надежди на следващия програмен период.

За да може ВиК мрежата у нас да изпълни изискванията, ще са необходими 12,2 милиарда лева. Не повече от 25-30% от тези пари ще бъдат съфинансирани от европейските фондове. Останалите средства трябва да дойдат от държавния бюджет, ВиК операторите и потребителите, като очакванията на Симидчиев са цената на водата в следващите седем години да се повиши средно с 30-40%. “За всеки регион е различно. За следващите седем години от 2014 до 2020-а моята оценка е, че цената на водата няма да се увеличи с повече от 30-40 на сто средно за цялата страна, като някъде може да е с 20 на сто, а някъде 90 на сто или може да е над 100 процента”, каза зам.-министърът.

По-голямата част от тези 12,2 милиарда лева ще бъдат вложени в изграждане на канализации и пречиствателни станции за отпадни води.