Средно 4,5 % изменение на БВП ще настъпи с новата методология, прилагана от НСИ.

Изменението е за периода от 1995 до 2013 г., като в него са включени различни дейности, сред които и сивата икономика.

За България в сивата икономика се включват проституцията и наркотиците, като те дават едва 0,2% изменение. От НСИ обясняват, че делът им е толкова малък, защото страната ни по-скоро е канал за трафик, отколкото дейностите да се развиват пряко у нас.